HEP İNGİLİZCE
TAN
BERABER ELELE TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUKTA FENERYOLU - KADIKÖY
EĞİTİM TAN MAVİ BEYAZDA BAŞLAR
TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK- KADIKÖY
DOĞRU TERCİH TAN MAVİ BEYAZ FENERYOLU KADIKÖY
EĞİTİM ÖNEMLİ DİYENLERİN TERCİHİ TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK
BİLİNÇLİ AİLELERİN TERCİHİ

EK DERSLER

» SATRANÇ

» ORFF ETKİNLİĞİ

» MÜZİK VE ORFF

» BALE FOLKLÖR

» YABANCI DİL

1

TANMAVİBEYAZ ANAOKULUMUZDAKİ EK DERSLER


YABANCI DİLTanmaviBeyaz Çocukevimizdeki Yabancı Dil programımız yaş gruplarına uygun olarak verilmektedir.


Yabancı Dil dersimiz etkinlik ağırlıklı olup çocukların günlük hayatta kullanabilecekleri basit kelimelerin ve cümlelerin, onun anlayabileceği şekilde oyun yoluyla öğretilmesine yöneliktir.


Yuvamızda Hedefimiz, çocuklarımıza Yabancı Dili sevdirip onların kendi anadilleriyle birlikte öğrenmelerine yardımcı olmaktır.


Yabancı Dil derslerimizde oyun, resimli kartlar, müzik, hikayeler ve drama gibi değişik etkinlikler bulunmaktadır. Amacımız Yabancı Dile zevkli ve eğlenceli bir şekilde ilk adımlarını atmak ve ilerdeki öğrenim hayatlarına sağlam bir temel oluşturmaktır..


 


HERGÜN  iNGİLİZCE


Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından hayati öneme sahiptir. Çocukların bu yaşlar arası duydukları ve gördükleri her şeyi sünger gibi emen bir beyinleri vardır. Çocuk duyduklarını adeta bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmektedir. Ananokulu öğrencileri yabancı dili, özellikle ikinci bir dilin telaffuzunu ve tonlamasını, en rahat ve mükemmel bir şekilde öğrenebilecekleri yaştadırlar. Bu süreçte temel amacımız, çocuklarımızın İngilizceyi severek öğrenmelerini sağlamak ve İngilizcede duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilecekleri temel iletişim becerilerini kazandırmaktır. İngilizce eğitim programımız yabancı diller öğretmenimiz Sara Mazliyah tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Yaş grupları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ve zengin eğitim materyallleri ile desteklenen programla çocuklar İngilizceyi ikinci bir anadil seviyesinde öğrenmektedirler. Anaokuluna bir yıl devam eden çocuklar, yılın sonunda İngilizce öğretmeninin verdiği bütün İngilizce yönergeleri anlayıp uygulayabilir, günlük ihtiyaçlarını iki-üç kelimelik cümlelerle ifade edebilirler. İkinci yılın sonunda yabancı öğretmeniyle basit konularda ( adı, ailesi, taşıtlar,hayvanlar, oyuncaklar,...) sohbet edecek düzeyde İngilizce konuşabilirler.


 


 


FRANSIZCA


Tüm dünyada 54 ülkede 200 milyon kişi Fransızca konuşmaktadır. Başta Fransa olmak üzere Afrika ülkeleri, Luksemburg, Kanada, Monaco gibi pek çok ülkede anadil olarak Fransızca konuşulmaktadır. Avrupa Birliği, Nato, Birleşmiş Milletler, Unicef gibi uluslararası kuruluşların da resmi dilidir. İngilizceden sonra internetin ikinci dili Fransızcadır. Hukuk, tıp, moda, muftak ve otomotiv sektöründe en çok kullanılan dil Fransızcadır. Anaokulumuzda İngilizce ve İspanyolcanın yanısıra Fransızca eğitimi de alacak olan öğrencilerimiz dil öğrenme yeteneklerini daha da geliştireceklerdir. Ayrıca Fransızca kulağa hoş gelen müzikalitesi ile öğrenecekleri şarkı ve hikayeleri daha eğlenceli hale getirecektir. Eğitim sırasında kullanılacak metod ve materyaller İngilizce ve İspanyolca ile aynı olacaktır.


Amacımız öğrenecekleri her dil ile çocuklarımıza yeni bir dünyanın kapılarını açmaktır.


TANMAVİBEYAZ ANAOKULU